• SAIGON CONSTRUCTION INVESTMENT

   GROUP CORPORATION

  Hotline: 0901 180 099

  Tin tức công ty

  Với năng lực hoạt động đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trong ngành xây dựng, trong quý 3 vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sài Gòn được Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Sở Xây dựng TP.HCM cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, cụ thể như sau:

  I. CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CẤP

  Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00027279 cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sài Gòn được ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-HĐXD-DN ngày 09/8/2019 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng. Chứng chỉ có giá trị đến hết ngày 09/8/2029.

  Phạm vi hoạt động xây dựng:

  1. Thi công xây dựng công trình:

  • Dân dụng: Hạng I.
  • Công nghiệp (nhẹ): Hạng I.

  II. CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA SỞ XÂY DỰNG TP.HCM CẤP

  Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số HCM-00027279 cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sài Gòn đượcban hành kèm theo Quyết định số 1056/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/7/2019 của Sở Xây dựng TP.HCM. Chứng chỉ có giá trị đến hết ngày 16/7/2029.

  Phạm vi hoạt động:

  1. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông (cầu; đường bộ): Hạng III.

  2. Thi công xây dựng công trình:

  • Dân dụng và công nghiệp; Giao thông (đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật (cống thoát nước): Hạng II.
  • Giao thông (cầu đường bộ), thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.