• SAIGON CONSTRUCTION INVESTMENT

      GROUP CORPORATION

    Hotline: 0901 180 099
    Thứ sáu, 10:55 Ngày 21/04/2023 .

    21/4/2023 là ngày đánh dấu cột mốc phát triển mới của SAIGON GROUP, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, đem lại an sinh xã hội, môi trường sống xanh, đóng góp một phần công sức vì hành tinh của chúng ta