• SAIGON CONSTRUCTION INVESTMENT

   GROUP CORPORATION

  Hotline: 0901 180 099

  Tạp chí xây dựng

  Tiếng Anh xây dựng thực sự cần thiết khi các kỹ sư của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, khi ngành xây dựng đang hội nhập sâu trong môi trường quốc tế. Khi kỹ sư xây dựng có kỹ năng tiếng Anh tốt sẽ mở ra cơ hội vàng để làm việc với các chuyên gia, rèn luyện tư duy và thăng tiến trong sự nghiệp.

  Nhằm chia sẻ những kiến thức tiếng Anh chuyên ngành xây dựng thông dụng, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sài Gòn giới thiệu series bài viết về tiếng Anh chuyên ngành xây dựng.

  Bắt đầu là Unit 1: GENERALITIES - TỔNG QUÁT.

  I. VOCABULARY:

  Project Dự án, công trình
  Project quality Chất lượng công trình
  Project management Quản lý công trình
  Feasibility study Nghiên cứu khả thi, luận chứng kinh tế - kỹ thuật
  Introduction meeting Buổi họp giới thiệu
  Pre-construction meeting Buổi họp  trước thi công
  General work program Tổng tiến độ thi công
  Weekly work program Tiến độ thi công hàng tuần
  Daily report Báo cáo hàng ngày
  Weekly report Báo cáo hàng tuần
  Work instruction Hướng dẫn công tác
  Work variation order Lệnh thay đổi công tác
  Additional works; extra works Công tác phát sinh
  Performance bond Bảo đảm thi công; bảo lãnh ngân hàng để thi công
  Work insurance Bảo hiểm công trình
  Workers' insurance Bảo hiểm công nhân
  Third party's insurance Bảo hiểm bên thứ ba

   

  II. PRACTICAL CONVERSATION

  PRECONSTRUCTION MEETING

  Mr. Peck: Good morning, everybody. You are welcomed for the preconstruction meeting. My name is William Peck. I'm the Owner's representative for this project. My people here will introduce themeselves.

  Mr. Tuyen: Good morning, gentlemen. My name is Dang Tuyen. I'm the Director of No.1 Construction Company. Mr. Do herre will be our Construction Site Manager for this project.

  Mr. Do: Very glad to see you today. I will brief you on our overall work program and construction methods.

  Mr. Ha: Very glad to meet you. I'm Party A's supervisor. I will brief you on correspondence forms on site and routine regulations.

  Mr. Tan: Very glad to meet you. I'm the second supervisor form Party A.

  Mr. Tuyen: Very glad to work with you.

  Mr. Peck: OK! Let's start our discussion in accordance with the meeting agenda.

  Bản dịch tiếng Việt: BUỔI HỌP TRƯỚC KHI THI CÔNG

  Ông Peck: Xin chào tất cả. Hoan nghênh quý vị đến họp trước khi thi công. Tôi tên là William Peck. Tôi là đại diện của Chủ đầu tư công trình này. Người của tôi sẽ tự giới thiệu.

  Ông Tuyên: Xin chào quý vị. Tôi tên là Đặng Tuyên. Tôi là Giám đốc Công ty Xây dựng SỐ 1. Ông Đỗ sẽ là chỉ huy trưởng công trình này.

  Ông Đỗ: Rất vui được gặp quý vị hôm nay. Tôi sẽ trình bày tiến độ thi công tổng quát và các biện pháp thi công.

  Ông Hà: Rất vui được gặp quý vị. Tôi là giám sát Bên A. Tôi sẽ trình bày các mẫu văn bản giao dịch ở công trường và các quy định thông thường.

  Ông Tân: Rất vui được gặp quý vị. Tôi là giám sát thứ hai Bên A.

  Ông Tuyên Rất vui được làm việc cùng mọi người.

  Ông Peck: OK! Chúng ta bắt đầu thảo luận theo chương trình cuộc họp.

  Mời bạn đón đọc các bài tiếp theo của loạt bài viết Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sài Gòn trong thời gian tới. Chúc bạn mạnh khỏe và làm việc hiệu quả. Thân chào.