• SAIGON CONSTRUCTION INVESTMENT

   GROUP CORPORATION

  Hotline: 0901 180 099

  Xây Dựng công nghiệp

  Trạm trộn

  Trạm trộn bê tông trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sài Gòn có vai trò cung cấp đủ bê tông cho các Công trình của Công ty đảm nhận tại Phú Quốc. Bên Cạnh đó trạm tích cực khai thác thêm nguồn khách hàng bên ngoài trên địa bàn nhằm đem lại lợi nhuận cho Công ty.

  CÁC DỰ ÁN KHÁC