• SAIGON CONSTRUCTION INVESTMENT

   GROUP CORPORATION

  Hotline: 0901 180 099

  Dự án đã hoàn thành

  BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUY ĐỨC

  Chủ đầu tư: Sở Y Tế Tỉnh Đắk Nông

  Đơn vị thi công: Liên danh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn và Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư

  CÁC DỰ ÁN KHÁC