• SAIGON CONSTRUCTION INVESTMENT

   GROUP CORPORATION

  Hotline: 0901 180 099

  Dự án đã hoàn thành

  KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC GIANG ĐIỀN - TỈNH ĐỒNG NAI (GIAI ĐOẠN 1)

  Thi công Khu du lịch Sinh Thái Thác Giang Điền – Tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 1)

  + Xây đựng đường giao thông

  Hệ thống thoát nước, bề kè

  + San lấp mặt bằng

  + Xây dựng thác nước

  + Xây dựng khu nhà làm việc, Nhà Hàng…..

  Năm                     : 2007

  Giá trị thực hiện : 31.000.000.000

  CÁC DỰ ÁN KHÁC