• SAIGON CONSTRUCTION INVESTMENT

   GROUP CORPORATION

  Hotline: 0901 180 099

  Dự án đã hoàn thành

  KHU DÂN CƯ PHÚ AN, LONG ĐỨC 2,TAM PHƯỚC, LONG THÀNH, ĐỒNG NAI

  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Dân cư Phú An, Long Đức 2, Tam Phước, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

  Xây đựng đường giao thông

  + Hệ thống thoát nước, bề kè

  + San lấp mặt bằng

  Năm                     : 2008-2009

  Giá trị thực hiện : 27.007.000.000

  CÁC DỰ ÁN KHÁC