• SAIGON

      GROUP

    Hotline: 0902 899 899

    Tuyển dụng

    Thứ năm, 15:36 Ngày 05/05/2016 .

    Giám sát công trình
    Đọc hiểu bản vẽ, các tiêu chuẩn kỹ thuật, bóc tách khối lượng...

    Thứ năm, 15:27 Ngày 05/05/2016 .

    Lập kế hoạch thi công, biện pháp thi công phù hợp với công trình, phân công giao nhiệm vụ cho từng tổ đội, kiểm tra giám sát, đôn thúc thực hiện công việc theo kế hoạch lãnh đạo công ty giao phó...

    Thứ năm, 15:18 Ngày 05/05/2016 .

    - Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung của Ban chỉ huy công trường bao gồm việc (xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn tại công trường…

    Thứ tư, 09:59 Ngày 02/03/2016 .
    HỖ TRỢ khách hàng«
  • Phòng Thiết Kế - Mr Lâm - 0918 9902 79
  • Phòng Kế Toán - Mr Quân - 0911 717 667
  • Phòng Kỹ Thuật - Ms Hoài - 0902 531 454
  • Phòng kinh doanh - Ms Quảng - 0911 729 009
  • TOP