• SAIGON

   GROUP

  Hotline: 0902 899 899

  Tuyển dụng

  Thứ tư, 13:08 Ngày 19/10/2016 .
  Giám sát công trình - Đọc hiểu bản vẽ, các tiêu chuẩn kỹ thuật, bóc tách khối lượng.
  Thứ tư, 13:06 Ngày 19/10/2016 .
  Lái xe vận chuyển hàng, sản phẩm theo đúng yêu cầu hoặc lệch của người quản lý
  Thứ tư, 13:04 Ngày 19/10/2016 .
  Làm công tác thí nghiệm bê tông thương phẩm tại công trường như: kiểm tra độ sụt, đúc mẫu bê tông theo yêu cầu của TVGS, chủ đầu tư . Kiểm tra theo dõi nhật trình thí nghiệm, bảo dưỡng mẫu, ép mẫu tại các phòng thí nghiệm theo từng công trình cụ thể.
  Thứ tư, 12:32 Ngày 19/10/2016 .
  Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty, Lập kế hoạch phát triển lâu dài cho lĩnh vực đối tác doanh nghiệp
  Thứ năm, 15:36 Ngày 05/05/2016 .

  Giám sát công trình
  Đọc hiểu bản vẽ, các tiêu chuẩn kỹ thuật, bóc tách khối lượng...

  Thứ năm, 15:27 Ngày 05/05/2016 .

  Lập kế hoạch thi công, biện pháp thi công phù hợp với công trình, phân công giao nhiệm vụ cho từng tổ đội, kiểm tra giám sát, đôn thúc thực hiện công việc theo kế hoạch lãnh đạo công ty giao phó...

  Thứ năm, 15:18 Ngày 05/05/2016 .

  - Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung của Ban chỉ huy công trường bao gồm việc (xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn tại công trường…

  Thứ tư, 09:59 Ngày 02/03/2016 .
  HỖ TRỢ khách hàng«
 • Phòng Thiết Kế - Mr Lâm - 0918 9902 79
 • Phòng Kế Toán - Mr Quân - 0911 717 667
 • Phòng Kỹ Thuật - Ms Hoài - 0902 531 454
 • Phòng kinh doanh - Ms Quảng - 0911 729 009
 • TOP