• SAIGON

   GROUP

  Hotline: 0902 899 899
  Thứ ba, 13:18 Ngày 12/02/2019 .
  Thứ ba, 13:11 Ngày 12/02/2019 .
  Thứ ba, 13:21 Ngày 12/02/2019 .
  Thứ ba, 12:13 Ngày 12/02/2019 .
  Thứ sáu, 13:36 Ngày 19/04/2019 .

  Trong vận hội lớn của nền kinh tế hội nhập toàn cầu, Việt Nam như con thuyền giương buồm ra biển lớn, chào đón những làn sóng đầu tư từ nước ngoài, trước những thách thức đó, hàng loạt các công ty xây dựng ra đời để phần nào đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong hiện tại và tương lai.